Bảng nguyên tối hóa học đầy đủ nhất năm nay

Xin giới thiệu với bạn đọc bảng nguyên tố hóa học chi tiết và đầy đủ nhất hiện nay Ký hiệu Tên Tên tiếng Anh Nhóm Chu kỳ Nguyên tử khối (u) H Hiđrô Hydrogen 1 1 1,008 He Heli Helium 18 1 4,002602 Li Liti Lithium 1 2 6,94 Be Berili Berylium 2 2 9,012182 B … Đọc tiếpBảng nguyên tối hóa học đầy đủ nhất năm nay

Bảng thống kê nguyên tử khối của 118 nguyên tố hóa học năm 2019

Xin giới thiệu tới các bạn thứ tự bảng nguyên tử khối 118 nguyên tố hóa học hay gặp năm 2019 STT​ Tên gọi​ Tên tiếng Anh​ Ký hiệu​ Nguyên tử khối (u)​ 1​ Nguyên tử khối của nguyên tố Hiđrô​ Hydrogen​ H​ 1,008​ 2​ Nguyên tử khối của nguyên tố Heli​ Helium​ He​ 4,002602(2)​ … Đọc tiếpBảng thống kê nguyên tử khối của 118 nguyên tố hóa học năm 2019

Bảng nguyên tử hóa học cần nhớ

Khi học hóa, học sinh cần phải nhớ kiến thức về các bảng hóa học nguyên tử. Đây là một trong những bảng cực kì quan trọng. Thông qua bảng này ta sẽ nhớ được rất nhiều nguyên tố quan trọng như Na, Ca, Zn, … Nguyên tử khối là gì? Rất nhiều em đã … Đọc tiếpBảng nguyên tử hóa học cần nhớ